Trzy powody, dla których umiejętności harcerskie są świetne na rozmowach kwalifikacyjnych

Trzy powody, dla których umiejętności harcerskie są świetne na rozmowach kwalifikacyjnych

Jeśli szukasz tajemnicy miażdżących rozmów kwalifikacyjnych, umiejętności harcerskie to twój bilet. Ten narodowy program etyczny i umiejętności outdoorowych stał się najlepszym wyborem dla niezliczonych uczniów szkół średnich i studentów. Umiejętności harcerskie nie tylko poprawiają umiejętności życiowe i zapewniają rozwój, ale także sprawiają, że jesteś bardziej atrakcyjny i pewny siebie podczas każdej rozmowy kwalifikacyjnej. Oto trzy powody, dla których umiejętności harcerskie są świetne w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i rozwoju.

Ten artykuł jest efektem naszych wspólnych wysiłków z ofpc.pl

umiejętności harcerskie są uznanym w kraju programem umiejętności outdoorowych i etyki

Jako jedna z największych organizacji wykorzystujących ziemie publiczne w Stanach Zjednoczonych, BSA musi komunikować się i uzgadniać odpowiednie praktyki outdoorowe i polityki dla swoich członków. Szkolenie i możliwości edukacyjne Leave No Trace pomogą liderom i członkom zrozumieć i praktykować etykę outdoorową. Siedem zasad Leave No Trace podkreśla znaczenie planowania, podróżowania po trwałych powierzchniach, pakowania tego, co się znajdzie, szanowania dzikiej przyrody i roślin oraz minimalizowania użycia ogniska.

Przez całe życie ludzie muszą się uczyć nowych rzeczy, a ciągłe zdobywanie wiedzy i umiejętności jest ważnym aspektem naszego społeczeństwa. Skauting zapewnia zorganizowane środowisko uczenia się, aby rozwinąć nawyk ciągłego uczenia się. Program kładzie nacisk na praktyczne umiejętności, które przygotują młodych ludzi do życia i kariery. Jego celem jest rozwój aktywnego, odpowiedzialnego obywatela poprzez promowanie uczenia się przez całe życie. Ponadto harcerstwo zapewnia konkretny program uczenia się i stosowania nowej wiedzy.

Szkolenie Leave No Trace jest integralną częścią każdego programu harcerskiego. Każda jednostka powinna mieć trenera LNT. Skauci, którzy zajmują stanowiska w pozycji Outdoor Ethics Guide uczą się umiejętności wymaganych do bezpiecznego i etycznego poruszania się po szlakach backcountry. Umiejętności te powinny odpowiadać naturze wędrówki i jej wyzwaniom. Szkolenie z zakresu Leave No Trace jest istotną częścią szkolenia z zakresu umiejętności outdoorowych, a przeszkoleni dorośli liderzy mogą pomóc harcerzom w nauce umiejętności potrzebnych do bycia przewodnikiem etycznym outdoor.

A Nationally Recognized Outdoor Skills and Ethics Program

Umiejętności harcerskie są narzędziem zapewniającym efekty rozwojowe

Dla młodych ludzi umiejętności harcerskie są ważnym nośnikiem rozwoju osobistego, ale są one drugorzędne w stosunku do głównego celu, jakim jest rozwój osobisty. W ramach programu skautowego młodzi ludzie stają przed wyzwaniami dostosowanymi do wieku. Pokonując te wyzwania, uczą się o sobie i nabierają pewności siebie. Jednak aby programy harcerskie były skuteczne, muszą zawierać rozwój umiejętności harcerskich. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów na wdrożenie umiejętności harcerskich do swojego programu.

Spotkania zastępu wymagają przygotowania, prezentacji i umiejętności przywódczych. Najważniejszym punktem skautingu jest zdobywanie umiejętności przywódczych. Tu może pomóc Wprowadzenie do Umiejętności Liderskich dla Hufców. Dostarczy ci kluczy do udanych spotkań hufca. Podczas gdy skauting może zapewnić młodym ludziom ogólne umiejętności życiowe, istnieją również konkretne umiejętności, które będą wykorzystywane przez całe życie. Aby pomóc młodym ludziom rozwinąć ich własny potencjał przywódczy, programy skautowe powinny zawierać treningi umiejętności dla młodych ludzi, którzy są zainteresowani byciem liderem.

Pomimo postępów w technologii, umiejętności harcerskie nadal mogą być wykorzystywane do wspierania efektów rozwojowych. Badacze wykorzystali pięć fal danych zebranych w ciągu 2,5 roku, badając tych samych skautów tyle razy, ile to było możliwe. W ten sposób mogli zobaczyć indywidualne zmiany wśród setek młodych chłopców. W ramach badania, naukowcy przeanalizowali szereg wskaźników rozwoju charakteru, uwzględniając wiek, rasę, status społeczno-ekonomiczny i inne czynniki demograficzne.

Skauting zapewnia wspaniałe środowisko do rozwijania umiejętności przywódczych. Pozwala młodym ludziom rozwiązywać problemy, poznawać nowych ludzi i doświadczać świata w inny sposób. Skauting oferuje również wiele innych możliwości, od biwakowania po wędrówki. Skauting daje nieskończone możliwości rozwoju osobistego. Tak więc, podczas gdy nie w każdej społeczności możliwy jest solidny program harcerski, oferuje on młodym ludziom doskonałą okazję do rozwoju charakteru.

Umiejętności harcerskie są narzędziem zapewniającym rozrywkę

W dzisiejszym technologicznym świecie, umiejętności harcerskie mogą zapewnić godziny rozrywki. Jedną z umiejętności harcerskich, która jest niesamowicie przydatna jest operowanie linami. Harcerze powinni ćwiczyć operowanie linami i wykorzystywać tę umiejętność do tworzenia nowych przygód dla swojego zastępu. Na przykład, inscenizacja przeciągania liny jest świetnym sposobem na nauczenie harcerzy o mechanicznej przewadze lin. Ta umiejętność może być wykorzystana we wszystkich aspektach skautingu, od biwaków na świeżym powietrzu po szycie nowych ubrań.

Jednym z najważniejszych sprawdzianów umiejętności przywódczych harcerza jest poprowadzenie go przez zadanie. Wymaga to zarówno znajomości zadania, jak i umiejętności jego wyjaśnienia. Poprowadź każdego harcerza indywidualnie i daj mu ćwiczenia, aż opanuje zadanie. Może to potrwać kilka dni, więc ćwiczenie na kimś, kto zna zadanie, będzie pomocne. Jednak zadanie przewodnickie jest najtrudniejszą częścią umożliwiania innym harcerzom.

Choć dzisiejsi młodzi ludzie doceniają tradycyjne aspekty skautingu, nieczęsto mają okazję ich doświadczyć. Wielu doświadczonych skautów żałuje jednak, że młodym ludziom brakuje dziś możliwości uczenia się tych umiejętności. Umiejętności outdoorowe są podstawą wielu zabaw i działań, które kiedyś były kojarzone z harcerstwem. Pomimo nowoczesnej technologii, umiejętności te nadal mają znaczenie. Są one ważnym narzędziem zapewniającym zabawę i rozwijającym charakter.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *