Jak napisać raport o stanie drużyny w piłce nożnej

Harcerski cyberchip

Kiedy piszesz raport skautingu, jest kilka wskazówek, o których należy pamiętać. Na przykład, uwzględnij ruchy taktyczne poza piłką i ocenę gwiazdkową umiejętności. Nie zapomnij też o refleksji nad swoimi odkryciami. Możesz to wykorzystać na swoją korzyść. Oto kilka przykładów, jak napisać raport z obserwacji:

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest wynikiem naszej wspólnej inicjatywy z lovelywedding.pl

Napisz raport skautingu na temat jednego zawodnika

Aby napisać dobry raport skautingu, najpierw zdecyduj, jaki typ zawodnika oceniasz. Możesz zdecydować, że będziesz oceniał zawodników pod kątem różnych cech. Możesz użyć przewodnika Roles & Duties, aby określić jakie cechy i umiejętności są najważniejsze dla każdej pozycji. Po określeniu, jakie cechy są ważne dla danej pozycji, napisz podsumowanie tego, co zaobserwowałeś u zawodnika. Możesz również odnieść się do innych informacji z badań, aby poprzeć swoją decyzję.

W przypadku raportu skautowskiego, powinieneś dokonać konkretnych przewidywań dotyczących wyników zawodnika. Powinieneś używać danych do śledzenia tych przewidywań i analizowania ich ewolucji w czasie. Nie powinieneś być jedynie zbieraczem informacji o zawodnikach, ponieważ może to uczynić raport zbędnym i kosztownym. Ponadto, informacje są często zbędne i niejednoznaczne. Dlatego ważne jest, aby wybierać tylko najbardziej wiarygodne informacje.

Raport skautingu jest podstawą sukcesu drużyny piłkarskiej. Zapewnia on drużynie ramy do pracy, a jednocześnie pomaga jej odróżnić drużyny o wysokich i niskich wynikach. Na przykład, jeśli jesteś trenerem, możesz chcieć napisać raport o konkretnym zawodniku. Raport skautingu musi zawierać przeciwnika i datę meczu.

Jak wspomniano, zakres raportu skautingu piłkarskiego powinien określać, gdzie i jak będziesz badał zawodnika. Wybierając zakres, powinieneś wybrać konkretny kraj w zasięgu skautingu wybranej przez Ciebie drużyny. Alternatywnie, możesz wybrać konkretne zawody w obrębie danego kraju. W obu przypadkach, raport skautingu jest przydatny, aby zrozumieć co zawodnik może zaoferować drużynie.

Włączaj ruchy taktyczne poza piłką

Kiedy piszesz raport skautingu, włączaj ruchy taktyczne poza piłką. Wiele razy zawodnicy mają proste ruchy poza piłką, których mogłeś nie zauważyć. Te ruchy są ważne dla trenerów i nie mogą być zmierzone przez InStat. Włączając te ruchy do swojego raportu, będziesz w stanie ocenić taktykę przeciwnika w odniesieniu do konkretnych pozycji i sytuacji.

Włączanie gwiazdek umiejętności

Możliwe jest włączenie gwiazdek umiejętności do raportu scoutingowego dla piłki nożnej, ale powinny one być zgodne z aktualnymi umiejętnościami zawodników. Aktualne oceny gwiazdkowe umiejętności mogą się różnić w zależności od tego, jak członkowie sztabu oceniają obecne umiejętności i potencjał zawodnika. Ogólnie rzecz biorąc, ocena gwiazdkowa od 3,5 do 5 jest uważana za średnią ocenę umiejętności zawodnika. Ocena gwiazdkowa od 0,5 do dwóch wskazuje na słabego zawodnika. Drużyna powinna być świadoma limitów i ograniczeń kadry przy ocenie aktualnych zdolności zawodnika.

Aby pomóc trenerom w dokonywaniu dokładnych ocen, mogą oni uwzględnić oceny gwiazdek zdolności. Gwiazdki są przyznawane przez kolegów z kadry, przy czym złote gwiazdki otrzymują zawodnicy pierwszej drużyny, a srebrne – zawodnicy młodzieżowi. Istnieją również czarne gwiazdki dla pracowników zaplecza, którzy nie są pewni co do przyszłego potencjału zawodnika. Użycie gwiazdek zdolności w raporcie skautingu piłkarskiego może być korzystne dla drużyny.

Innym sposobem na włączenie gwiazdek umiejętności do raportu skautingu piłkarskiego jest użycie ocen potencjalnych umiejętności. Potencjalna zdolność to maksymalna ocena, jaką zawodnik może osiągnąć w oparciu o jego obecne zdolności, a skauci używają tej oceny do zidentyfikowania zawodników, którzy mogą poprawić swoje obecne zdolności. Ta informacja jest pomocna przy określaniu czy podpisać kontrakt z zawodnikiem na podstawie jego aktualnych umiejętności.

Refleksja nad raportem skautingu

W FM możesz przypisać swoich skautów do obserwowania zawodników, krajów i kontynentów. Możesz nawet przypisać im obserwację konkretnych zawodów. Cokolwiek zrobisz, upewnij się, że rozumiesz każdą część raportu skautowego. Dobre zrozumienie czego oczekuje się od ciebie i twojej drużyny sprawi, że gra będzie przyjemniejsza. Oto niektóre z najważniejszych części raportu skautowego.

Identyfikacja talentu jako skaut

Pierwszym krokiem do identyfikacji talentu jest określenie atrybutów, którymi dana osoba może grać w piłkę nożną. Rozwój fizyczny zawodnika zależy od jego wieku w danym roku szkolnym. Wielu skautów nie dostrzega tego wpływu lub nie bierze go pod uwagę. W zależności od atrybutów, skauci będą mieli różne sposoby identyfikacji talentu. Aby ułatwić ten proces, skauci muszą określić swoje preferencje i cechy zawodników, którymi są zainteresowani.

Kolejnym krokiem w identyfikacji talentu jest wzięcie udziału w kursie FA Level 3. Ten trzydniowy kurs uczy podstawowych zasad identyfikacji talentów i obowiązków skauta w grze zawodowej. Kurs ten jest przeznaczony dla aspirujących skautów oraz osób, które obecnie kierują standardami dla swojego działu. Jest wysoce zalecany dla osób z pewną wcześniejszą wiedzą na temat identyfikacji talentów.

Używanie technologii cyfrowych do identyfikacji talentów jest kolejnym ważnym krokiem. Media społecznościowe pozwalają niektórym młodym graczom z mniej rozwiniętych krajów uzyskać dostęp do światowej sceny. Jest to szczególnie ważne w rozwijaniu talentów piłkarskich w małych, odizolowanych krajach, takich jak Europa Wschodnia. Ponieważ nie wszystkie federacje krajowe opracowują strategiczny plan rozwoju piłki nożnej dla młodzieży, zawodnicy z tych krajów nie mają możliwości zaprezentowania swoich umiejętności przed międzynarodową publicznością.

W dziedzinie skautingu koncepcja wczesnej specjalizacji może być szkodliwa dla kariery jednostki, która nie ma szansy na rozwinięcie swojego potencjału. Jako skaut możesz pozytywnie wpłynąć na przyszłość młodego piłkarza, rozwijając w nim umiejętności niezbędne do zostania dobrym profesjonalistą. Skaut może również pomóc klubowi w znalezieniu utalentowanego zawodnika bez doświadczenia.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *