Co to jest żółta kartka harcerska?

Co to jest żółta kartka harcerska?

Kodeks postępowania „Young People First”, znany również jako „Żółta Karta”, określa oczekiwania wobec dorosłych w skautingu. Należy go mieć przy sobie przez cały czas pracy z młodymi ludźmi. Wszyscy dorośli zaangażowani w skauting, w tym liderzy i wolontariusze, powinni mieć jego kopię. Istotne jest również, aby o kodeksie wiedzieli rodzice i opiekunowie. Wszyscy dorośli powinni zawsze stanowić dobry wzór do naśladowania.

Z dumą prezentujemy treść stworzoną na zamówienie portalu superspawacz.pl

Kodeks postępowania „Young People First”

Kodeks postępowania „Young People First” Skautingu jest podstawą polityki ochrony dzieci w organizacji. Często nazywana żółtą kartką, polityka ta zapewnia, że dorośli mają obowiązek opieki nad dziećmi i młodzieżą. Jest ona zgodna z wytycznymi rządowymi, najlepszymi praktykami i komisją charytatywną. Jej członkowie muszą zgodzić się na przestrzeganie tej polityki, ponieważ ma ona na celu ochronę dzieci.

Dorośli pracujący z młodzieżą powinni zawsze przestrzegać kodeksu postępowania „Young People First”. Jest to żółta karta, którą powinni nosić wszyscy dorośli mający kontakt z młodzieżą. Ważne jest również, by zachować kopię dla siebie i wyjaśnić kodeks rodzicom/opiekunom. Młodzi ludzie powinni widzieć dorosłych, którzy są dobrym wzorem do naśladowania. Przestrzegając tych zasad, pomożesz swojej grupie zachować bezpieczeństwo podczas działań skautowych.

„Kodeks zachowania”

Harcerski kodeks zachowania nakreśla podstawowe zasady dobrego zachowania. Harcerze powinni mieć szacunek dla siebie i dla innych. Oprócz Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, harcerze przyjęli Kodeks Postępowania. Kodeksy te oparte są na zasadach Every Child Matters, szacunku do samego siebie i Przyrzeczenia Harcerskiego. Kodeks ma na celu zapewnienie, że każdy wyniesie jak najwięcej ze spotkań. Powinien być przestrzegany przez wszystkich skautów.

Formularz

Harcerska żółta kartka jest oficjalnym formularzem używanym do odnotowania incydentu z udziałem młodej osoby. Należy ją mieć przy sobie przez cały czas trwania zajęć harcerskich. Jeśli pracujesz z grupą młodych ludzi, ważne jest, abyś zrozumiał kodeks postępowania Young People First, który jest kluczową częścią etosu skautowego. Kodeks ten powinien być zachowany przez wszystkich dorosłych, w tym rodziców/opiekunów, aby stanowili wzór do naśladowania dla młodych ludzi.

Aby otrzymać żółtą kartę, należy prawidłowo wypełnić formularz. Jeśli tego nie zrobisz, prowadzący może udzielić ci ustnego ostrzeżenia o zachowaniu i poprosić o zwrot w ciągu miesiąca. Jeśli nie zastosujesz się do tego ostrzeżenia, możesz zostać poproszony o udzielenie do dwóch dodatkowych formalnych ostrzeżeń w formie pisemnej do rodziców dziecka. Następnie, jeśli dziecko nadal wykazuje złe zachowanie, prowadzący może być zmuszony zwrócić się do Państwa o pisemne ostrzeżenie.

Wymagania

Wymagania dotyczące żółtej karty harcerskiej są proste do spełnienia. Wszyscy dorośli zaangażowani w skauting muszą przejść szkolenie Safeguarding Awareness. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego kursu, odwiedź stronę internetową poniżej. Możesz również poprosić swojego kierownika lub doradcę ds. szkoleń o więcej informacji. Inne pomocne zasoby można również znaleźć online. Niektóre z tych zasobów wymagają założenia konta, więc upewnij się, że sprawdzisz je przed rozpoczęciem. Możesz również znaleźć wymagania dotyczące Żółtej Karty Harcerskiej na stronie internetowej Twojego obszaru.

Przede wszystkim musisz posiadać wiedzę i zrozumienie Polityki Ochrony Dzieci. Żółta karta określa Kodeks Zachowania, którego oczekuje się od dorosłych w skautingu. Nieprzestrzeganie Kodeksu Zachowania może skutkować wystawieniem czerwonej kartki. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie dziecka o konsekwencjach jego działań. Jeśli rodzic lub opiekun nie zgadza się z Twoją decyzją, powinien skontaktować się z Liderem Grupy Skautów.

Ryzyko

Stowarzyszenie Skautowe posiada szereg dokumentów dotyczących ochrony, w tym Żółtą Kartę Ryzyka Skautowego. Polityka ta ma na celu zabezpieczenie dobra wszystkich jej członków poprzez zapobieganie wszelkim krzywdom i zapewnienie odpowiedniego nadzoru. Stowarzyszenie Skautowe opracowało kieszonkową Listę Kontrolną Bezpieczeństwa, aby pomóc liderom, kierownikom i Komitetom Wykonawczym zabezpieczyć młodych ludzi podczas uczestnictwa w działaniach skautowych. Dokument nakreśla wymagania dotyczące nadzoru osób dorosłych dla szeregu działań.

Żółta karta określa zestaw standardów dla dorosłych, którzy pracują z młodzieżą w ramach skautingu. Przeznaczona jest do noszenia przy sobie przez cały czas przez dorosłych i stanowi przypomnienie o odpowiedzialnym zachowaniu. Wszyscy dorośli pracujący z młodzieżą powinni znać i przestrzegać Kodeksu Postępowania oraz być wzorem do naśladowania. Rodzice/opiekunowie również powinni być zaznajomieni z zasadami i powinni ich zawsze przestrzegać. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową National Scouts lub skontaktuj się bezpośrednio z Scout Association.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *